Din kropp – Din rätt

107%

Om oss

Beskrivning av Hela Blomman

I hela världen könsstympas ca 3,9 miljoner flickor varje år. I Sverige finns det ca 40 000 tjejer/kvinnor som på grund av detta mår både psykiskt och fysiskt dåligt. Bara sett till andelen könsstympade tjejer/kvinnor från olika världsdelar, är det snarare regel än undantag. Många behöver hjälp och vill ha hjälp att rekonstruera sitt kön. Att ha andra att prata med om sina upplevelser och sitt mående. Det finns ett stort behov i samhället av att få vägledning i vart man kan vända sig, i att kunna identifiera sig med andra men även att synliggöra problemet. Många kvinnor, tjejer och flickor lider i tysthet!

Hela Blomman är en ideell förening som startades år 2017 och är skapad av ungdomar för ungdomar. Idag har vi ca 200 medlemmar och är verksamma i Göteborg. Det finns ca 40 000 könsstympade kvinnor och tjejer i Sverige. Vi finns främst för att vägleda och stötta både tjejer samt kvinnor som har blivit utsatta eller risker att bli utsatta för kvinnlig könsstympning. Det är många som inte vet vad kvinnlig könsstympning är och därför är även syftet med föreningen att på olika sätt upplysa om ämnet i samhället. Hela Blomman jobbar aktivt mot KKS.

Petition by,
admin

KKS

Kvinnlig könsstympning 

Varifrån kommer det?

Kvinnlig könsstympning är en stark tradition som sannolikt kommer från Egypten för ca mer än 2000 år sedan. Därefter har den spridits kring handelsvägar. Traditionen praktiseras i flera länder i Afrika, Mellanöstern men även i Asien av både muslimer, kristna, kopter och animister m.m. Detta trots att traditionen inte kommer från någon religionen överhuvudtaget. Det är ingen som vet varför man utför detta ingrepp eller hur traditionen uppstod. Det finns dock olika teorier där ingen är erkänd.

Vad innebär det? 

KKS innebär att delar av eller hela den yttre slidan skärs bort, sys ihop eller på annat sätt skadas. Ingreppen ser olika ut där det finns olika typer ( typ 1-4). Det är viktigt att veta att oavsett hur omfattande ingreppet är det fortfarande kvinnlig könsstympning.

Hur och i vilken ålder en könsstympning görs kan se olika ut beroende på vilken del av världen personen kommer ifrån t.ex. i vissa länder gör man det som regel när flickorna är små medan man i andra länder gör det när flickorna är stora. Överlag görs det dock som någon sorts ritual. Ingreppen ser olika ut men utförs oftast utan bedövning och någon medicinsk kunnig personal. Redskapen kan vara ett rakblad, en sax, en kniv, en glasskärva osv. På senare tid i en del länder finns det läkare som utför ingreppen. Ingreppet kan medföra att flickan dör, får stora fysiska komplikationer men även sociala och psykiska problem som trauma. Flickan kan även senare i sitt vuxna liv, som kvinna, få betydande komplikationer som problem med menstruationen, svårigheter vid förlossning men även smärta vid samlag.

Vad säger lagen? 

Könsstympning har inga medicinska fördelar och innebär en ren humanitär kränkning av barns samt kvinnors rättigheter. Enligt svensk lag är kvinnlig könsstympning förbjudet och anses som en form av misshandel. Det är förbjudet oavsett vart i världen man utför det. Det innebär att om det skulle utföras utomlands kan man sen riskera fängelse när man kommer tillbaka till Sverige. En kvinna/tjej/flicka kan aldrig samtycka till att bli könsstympad och därför är det ett brott även om flickan skulle frivilligt gå med på det. Brottet är indelat i normalgraden samt grovt brott där straffskalan är upp till 10 års fängelse.

Enligt Barnkonventionen har barn rätt till sin kropp, sitt liv och rätt till skydd från psykiskt och fysiskt våld. Därför är kvinnlig könsstympning även en kränkning av Barnkonventionen som också blir svensk lag år 2020. KKS är vidare en kränkning av FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter där det stadgas att alla människor är födda fria och har lika i värde och rättigheter. Enligt den har varje människa rätt att inte utsättas för grym, omänsklig eller förnedrande behandling, vilket då kan kopplas till kvinnlig könsstympning. Från FN:s fjärde kvinnokonferens innehåller Peking-Deklarationen ett starkt fördömande av kvinnlig könsstympning.

I flera afrikanska länder som t.ex. Burkina Faso, Etiopien samt Sudan är KKS enligt lag förbjudet trots att könsstympning fortfarandet sker. I Egypten blev det förbjudet år 2008 men likadant är det fortfarande många som utför ingreppet.

Det är viktigt att komma ihåg 

“Kvinnlig könsstympning är en fråga som angår kvinnor och män som anser att jämlikhet, värdighet och rättvisa gäller alla människor utan hänsyn till kön, ras, religion eller etnisk identitet. Kvinnlig könsstympning får inte ses som ett problem för någon bestämd grupp eller kultur vare sig afrikansk, muslimsk eller kristen. Kvinnlig könsstympning praktiseras i många kulturer. Det handlar om en mänsklig tragedi som inte får användas för att sätta afrikaner mot icke-afrikaner, en religiös grupp mot en annan eller kvinnor mot män.”

Nahid Toubi, A Call for Global Action.

Petition by,
admin

Aktiviteter

Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning Föreläsning

TORS, 6 FEB KL. 17:00

Kompetens på området kvinnlig könsstympning under en gemensam kväll. Samarbete med Blå Stället. Tipspromenad med priser! Vi bjuder även på något litet att äta!

Supporters

Är ni intresserade av att stödja HelaBlomman eller eventuellt ett samarbete?

Vänligen kontakta oss!

Bli medlem

Kontakta oss

 

Ni kan kontakta oss via email, fb och instagram.

Om du är i en akut situation kan du ringa 112. Är du inte i en akut situation kan du kontakta oss för stöd samt vägledning men också om du har frågor eller funderingar.

Mail: Helablomman@gmail.com

Instagram: Helablomman

Facebook: HelaBlomman

 

Copyright © 2020 HelaBlomman – Powered by IrmaTech